Facebook začne chránit autory videí, představil správce autorských práv

Komentářů (0) Facebook

Přístup k autorským právům u videí byl ze strany Facebooku vždy poněkud laxní. Freebooting, tedy nepovolené publikování cizích videí za účelem zviditelnění sebe sama, se díky tomu na největší sociální síti stal každodenní realitou. Na Facebooku miliardy zhlédnutí získávají „kradená“ videa, za což si firma Marka Zuckerberga vysloužila mnoho kritiky. Nyní to ovšem vypadá, že chce firma s tímto nedostatkem konečně něco udělat. Přichází totiž „Facebook Rights Manager“.

facebook-rights-manager

Rights Manager je jakási obdoba „Content ID“ na YouTube a jedná se o nástroj, díky kterému budou moci správci stránek ochránit svůj obsah před nepovoleným šířením. Správce bude nově ve zvláštním rozhraní moci poměrně podrobně nastavit autorskou ochranu svého video-obsahu.

Správce stránky bude u každého videa moci nastavit parametry, dle kterých bude chráněno před freebootingem. Nastavit lze mezní počet kopírování, mezní počet zhlédnutí a podobně. Na tato pravidla lze pak navázat konkrétní akce v podobě upozornění na zneužití či dokonce smazání neprávem převzatého videa. Možností nastavení budou mít autoři obsahu poměrně hodně a ochuzeni nebudou ani o možnost vystavit konkrétní stránky na „whitelist“ a udělit jim tak povolení k převzetí videa.

Kvůli možnému porušování autorských práv bude Facebookem monitorováno i živé video. Uživateli by tak nemělo projít, bude-li zabírat například televizi s chráněným placeným obsahem. Typickým příkladem něčeho takového jsou sportovní přenosy.

FB_rights_manager

Oproti YouTube je ovšem Facebook v oblasti péče o tvůrce videí stále v mnohém pozadu. Chybí například možnost nechat zneužité video na Facebooku dále fungovat, ale nárokovat si výdělek z něj. To na YouTube možné je a mnozí tvůrci tuto možnost rádi využívají. Facebook ale v oblasti monetizace celkově příliš vlídný není, i když již začal spolupracovat s některými většími tvůrci a dělí se s nimi o příjmy z reklamy, která následuje po jejich videu.

Takováto možnost monetizace ovšem zatím zdaleka není dostupná pro všechny a to samé bohužel platí i pro výše popsané rozhraní pro monitorování zneužívání videí. „Rights Manager“ zatím není dostupný pro širokou veřejnost a každý správce stránky si o přístup k němu musí nejprve zažádat.

Zdroj: TechCrunch