Právní rady (2. část): V Česku žádné „Fair-use“ neplatí!

Komentářů (0) YouTube

Podle analýzy advokátníkanceláře Pelikán Krofta Kohoutek, kterou jsme nechali zpracovat, platí pro české youtubery české paragrafy. Cizí dílo (hudba, obrázek, video) se tedy nesmí bez splnění přísných zákonných podmínek ve vašich klipech vyskytovat, a to ani pokud si sami myslíte, že ho “užíváte férově“.

Sekce Autorská práva (http://www.youtube.com/yt/copyright/cs/), kterou má YouTube na svých stránkách, obsahuje (ke dni zpracování analýzy) řadu nepřesností, včetně definice autorského díla. Podle právní analýzy, která se soustředila na použití Podmínek v českém prostředí, je možné se v některých částech setkat s poměrně značným odklonem od principů ochrany autorského díla dle českého práva. A jak jsme už dříve říkali: České prostředí = české zákony.

Žádné férové užití

„Veškeré odkazy na koncept “fair use” jsou zavádějící a pro české uživatele YouTube ve vztahu k dílům, které požívají ochrany dle českého práva, nepoužitelné,“ vysvětluje analýza.

Nelze tudíž bez svolení použít cizí dílo a odvolávat se na to, že jej například parodujete, využíváte ke společensky prospěšné činnosti nebo na cokoli, co výklad“fair use” podle amerického práva umožňuje.

Hudbu jenom svoji!

Pokud chcete ve svém videu použít dílo jiného autora (třeba část hudební stopy, videoklipu či komiksu) musíte splnit podmínky českého zákona. A ten to dovoluje jen v přesně vymezených případech.

Například, pokud dílo použijete jen pro svou osobní potřebu (což u zveřejnění na YouTube nehrozí), případně jej budete citovat, tedy použijete jen jeho odůvodněnou část, poctivě jej označíte a hned za ním uvedete zdroj této citace. To je ale v prostředí YouTube dost složité. Takže jediným řešením může být získání souhlas autora původního díla ještě před nahráním videa na YouTube.

Recenze? Dost těžko

Výjimkou z autorského zákona je také případ, kdy dílo (video, hudbu) jiného autora recenzujete. Tehdy totiž máte právo dílo použít, ale jen „v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,“ říká zákon.

Není tedy možné do vlastního videa pustit autorsky chráněnou písničku, neoznačit ji a vymlouvat se, že vlastně recenzujete.

Vše dle konkrétního případu

V zákonu právě proto není uveden přesný (například časový) rozsah dovolené citace. Ten vždy závisí na konkrétních okolnostech daného případu. Dovoleným užitím však rozhodně není například takový postup, kdy autor vytvoří souborné dílo složené pouze z citátů chráněných děl.

Dodržujte české zákony… a nebojte se zeptat

Máte-li pochybnosti, jestli můžete nějaký úryvek nebo celé dílo jiného autora použít, raději se zeptejte. Nemusíte si kvůli tomu najímat právníky, to jsme vlastně udělali za vás a jsme připraveni to udělat znovu. Takže bez váhání využijte jedné z mnoha služeb, které vám nabízí jediný český youtuberský network Tubrr.