Právní rady (1. část): Na co si dát pozor, aby vám na YouTube nesmazali účet?

Komentářů (0) YouTube

Na jaké paragrafy a pravidla si dát pozor, aby vám YouTube pro porušení autorských pravidel nevymazal účet? Zpracovali jsme pro vás přehled zásad vycházející z právní analýzy renomované advokátní kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek (www.ak-pkk.cz).

Servery na Bali, hudba z Británie, český kameraman a americká společnost – tušíte, jakým zákonům podléhají vaše videa na YouTube? Popravdě řečeno, sami právníci uvádějí, že učinit nepochybný závěr, jakým všem zákonům podléhají Vaše videa, lze zřejmě až s konečným rozhodnutím konkrétního soudního řízení.

Jaké právo bude pro Vaše video rozhodující, nemusí záležet pouze na jediném aspektu, záleží na mnoha faktorech, například i na právním řádu konkrétního státu, ve kterém se ochrany domáháte. „Úprava v oblasti autorského práva (zejména ve smyslu copyrightu) na internetu bohužel poněkud zaostává za technologickým vývojem, včetně oblasti sdělování/šíření (a dokonce tvorby) děl“,  říká analýza, kterou máme k dispozici. U českého autora nacházejícího se na území České republiky je ale samozřejmě nejbezpečnější v dobré víře se řídit českými zákony, zejména zákonem autorským. Takovýto závěr lze dovodit i z dalších českých zákonů, jelikož ty stanoví, že práva k Vašemu videu se budou řídit právem státu, který vám právo, kterého se domáháte, přiznává a zároveň vám poskytuje jeho ochranu.

České právo pro Čechy

Tedy, pokud máte českou národnost a jste zařazení do české multikanálové sítě, budou se na vás vztahovat zákony České republiky. Konkrétně se jedná o „zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění a zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v účinném znění.“

Fair-use NEEXISTUJE

Právě proto, že všichni čeští youtubeři se musí řídit českým právem, musíme upozornit, že v našem státě právní koncept fair-use užití jakéhokoli díla třetí osoby neexistuje. V nových klipech proto není bez dohody s majitelem práv možné používat žádnou cizí hudbu, komiksy, obrazy, videa ani nic podobného, s výjimkami uvedenými v autorském zákoně (jako na příklad citace), které zmiňujeme i v dalším díle našich právních rad.

Které YT podmínky platí i v ČR a které ne?

Po pečlivém prozkoumání Podmínek poskytování služeb (http://www.youtube.com/t/terms) jsme zjistili, že většina z nich je vymahatelná i v České republice. V článku 6 je ale (v době zpracování analýzy) například odkaz na podpůrný dokument Autorská práva, který do českého právního prostředí přenositelný není. U českých soudů by tedy pravděpodobně neměl šanci obstát.

Porušuješ? Přijde výmaz, pak si můžeš stěžovat

Pamatujte ale na následující: “V souladu se zásadami YouTube v oblasti autorských práv ukončí společnost YouTube uživatelský přístup ke Službě, pokud zjistí, že se jedná o uživatele opakovaně porušujícího autorská práva. Opakovaný porušovatel je uživatel, který byl již více než dvakrát upozorněn na porušování autorských práv.”

Podle toho, jak toto pravidlo chápeme, platí, že i když některé dokumenty úplně přesně neodpovídají liteře českého zákona, může se stále jednat o porušení smluvních podmínek, a je proto možné, že váš účet bude při podezření z porušení podmínek smazán. Až potom si budete případně moci stěžovat u soudu a pokusit se rozhodnutí YouTube zvrátit.

Můžu použít už dříve nahraná videa?

Zajímavý je pro tuto otázku Článek 8 Podmínek, který upravuje licenci udělovanou provozovateli YouTube a ostatním uživatelům YouTube. „Na první pohled se článek jeví jako cesta pro další užití dříve na YouTube nahraného obsahu, nicméně licence k “vytvoření odvozených děl” je zde omezena výhradně rozsahem umožněným funkcemi služby YouTube,“ říká naše analýza.

Guidelines… o co jde?

Pokyny pro komunitu YouTube (http://www.youtube.com/t/community_guidelines) upravují blíže některé principy a požadavky kladené na uživatelský obsah.

Jsou propojeny s Podmínkami, a jsou proto pro uživatele důležité. Youtubeři by měli dodržovat ustanovení části “Nepřekračujte pomyslnou linii”. Přestože tato část paradoxně nezmiňuje díla obecně protiprávní, vybírá několik příkladů “základních pravidel” jako je například zákaz pornografického materiálu apod.

Pomyslnou linii si tedy můžete představit tak, že točit, nahrávat a publikovat můžete jakékoli klipy, které byste mohli vidět třeba v televizi před dvaadvacátou hodinou.