Jak správně nárokovat video

Komentářů (0) YouTube

Zpeněžení obsahu na YouTube je velice lákavé a mnohdy motivační. Pro tvůrce však v tomto ohledu platí omezení daná právními normami, nejčastěji autorským zákonem, anebo licenčními omezeními na užití autorských děl, která mohou být ošetřena různým způsobem.

Než začnete tvořit obsah, který chcete zpeněžit, projděte si prosím základní pravidla toho, co vám YouTube umožní monetizovat, a co je již v rozporu s podmínkami užití. Zde naleznete základní znaky videa, které smí nebo naopak nesmí být monetizováno.

Zásady použití vs. Shody v systému Content ID

Na YouTube existují dva základní mechanizmy kontroly autorských práv a zpeněžení videa. V nastavení Zásady použití určujete, jak se má naložit s videem na vašem kanále, jestli má být zpeněženo či nikoli. Shody v systému Content ID jsou určením toho, jak YouTube naloží s videem, u nějž automatický systém Content ID nalezne shodu obsahu.

[pc-pvt-content allow=“29″ message=“K zobrazení celého článku musíte být partnery sítě PLAY.CZ“]

Zásady použití

zasadyPlatí, že pokud chcete video monetizovat, musíte mít práva k užití všech složek díla v jeho vizuální i zvukové části. Chcete-li tedy monetizovat video, kde používáte záběry ze své dovolené, ale hraje vám k tomu jako podkladová hudba třeba Lady GaGa, musíte si zajistit práva k užití této skladby od jejich držitele. Jinak nelze video zpeněžit ani s ním nakládat způsobem, který by mohl budit dojem, že potřebné oprávnění máte. YouTube vám to v případě známých skladeb a videí, které již na serveru jsou, ani nedovolí.

Nemůžete-li video monetizovat, máte na výběr možnost jej trackovat (sledovat). To vám zajistí plný přístup ke statistikám, video na vašem kanále však nebude generovat příjmy z reklamy. Pokud ale majitel práv některé složky videa nebude požadovat jeho blokování, umožní vám tato možnost jej ponechat na svém kanále.

Je dobré si prostudovat odkazy uvedené v tomto článku. Případné pokusy o monetizování nebo blokování videa, na nějž nemáte autorská práva, mohou skončit nejenom omezením a zablokováním vašeho videa nebo kanálu, ale mohou vést i k ukončení partnerství a dalším vážnějším sankcím.

Více o konkrétních situacích, které mohou nastat se dozvíte v nápovědě YouTube.

Pod výběrem zásady použití naleznete i nabídku reklamních formátů, které chcete pro zpeněžení svého videa použít. U každé z nich je stručný popis toho, jak funguje a kde se zobrazuje.

Shody v systému Content ID

contentidZde máte na výběr, jak naložíte s obsahem, který na YouTube nahrají jiní uživatelé, nicméně je váš. Systém Content ID je velmi účinný automatizovaný nástroj pro vyhledávání shodného obsahu. Více o jeho fungování si můžete přečíst přímo na webu YouTube.

Jako partner v síti PLAY.CZ máte možnost vybrat si pravidlo, které se použije v případě, že Content ID identifikuje obsah shodný s vašim. Pokud máte jistotu, že video je celé vaše (jste držitelem autorských práv k jeho zvukové i obrazové složce), můžete v nastavení zvolit monetizace pro VIDEO i AUDIO složku.

V případě, kdy například držíte práva jenom na obraz anebo jenom na zvuk, máte možnost monetizovat jenom tuto složku. Lépe řečeno, jste oprávnění monetizovat jenom tuto složku. Je velmi důležité nepokoušet se nárokovat nebo monetizovat něco, co vám nepatří. Může to vést ke smazání videa, zablokování účtu, ukončení partnerství nebo dokonce právním a materiálním postihům.

Podobně jako u Zásad použití, i v nastavení Shod lze zvolit možnost blokovat anebo trackovat váš obsah.

Blokace vašeho videa nahraného jiným uživatelem se vás týká výhradně v případě, že vlastníte práva na všechny jeho složky a nepřejete si, aby se video objevilo jinde, než na vašem kanále

Trackování je potom možné i v případě, že jste vytvořili například mash-up, koláž, zkrátka video, kde nemáte práva k jeho jednotlivým částem, ale zajímalo by vás, jak se toto video šíří po YouTube.

Informace o díle

informaceZásadní je i volba typu díla, kterým vaše video je. Z nabízených možností to ve většině případů bude možnost Web, která nemusí být vybrána jako výchozí možnost. Je velmi důležité zvolit správně typ obsahu, který na YouTube nahráváte a potažmo nárokujete. Podle zvoleného typu obsahu jsou totiž rozdělovány příjmy nejenom vám, ale i případným dalším zúčastněným držitelům práv.

Tuto volbu musíte nastavit správně hned při prvním uložení, nelze ji později měnit.

Televizní epizoda, hudební video i film jsou specifické volby, které vyžadují doplnění informací a identifikátorů pro správné určení autorství. Pokud nemáte tyto informace k dispozici, respektive vaše video není televizním pořadem, hudebním videoklipem nebo filmem, volte jako typ obsahu vždy Web.

Jako partneři PLAY.CZ máte vždy možnost v případě nejasností nás kontaktovat a zeptat se, jak správně postupovat. Prosím, učiňte tak dříve, než byste zaškrtli volbu, u které si nejste zcela jistí.

[/pc-pvt-content]